• ระยะเวลาโปรโมชั่น: ไม่ จำกัด
  • โปรโมชั่น: บริการ VPS ฟรี