• ระยะเวลาโปรโมชั่น: ไม่ จำกัด
  • โปรโมชั่น: รางวัลมากถึง 14% ต่อปี