• ระยะเวลาโปรโมชั่น: ไม่ จำกัด
  • โปรโมชั่น: มากถึง 22% ต่อปี