• ระยะเวลาโปรโมชั่น: ไม่ จำกัด
  • โปรโมชั่น: จาก 0.25% ถึง 12% รางวัล